Home

นมอัดเม็ด ปราศจากน้ำตาล

ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งแคลเซียมสูงและวิตามินดี 3
ปราศจากน้ำตาล และไม่ทำให้ฟันผุ
สามารถบริโภคได้ทกุวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน
และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ

 

COMING SOON

กระเช้าของขวัญสำหรับทุกโอกาส

แบ่งปันความอร่อย พร้อมสุขภาพที่ดีให้คนสำคัญของคุณ
ด้วยเซ็ตของขวัญที่เหมาะสำหรับทุกคน จาก Thai Kanom
ขนมของคนไทย เพื่อคนใส่ใจสุขภาพ

 

BUY NOW
Home
: thaikanom
Follow us on facebook

Sign up for our newsletter